Chuyên gia Nguyễn Thị Thắm, đoạt Cúp chuyên gia giải Quán Quân Phun Môi...

Chuyên gia Nguyễn Thị Thắm, đoạt Cúp chuyên gia giải Quán Quân Phun Môi Xuất Sắc trên da 3D, tại Giải Đấu Phun Xăm Hướng Về Nguồn Cội. Đây là sự kiện mở rộng...

Chuyên gia Trần Thị Đào đoạt giải Á Quân I bộ môn phun môi...

Chuyên gia Trần Thị Đào đoạt giải Á Quân I bộ môn phun môi trên da 3D hạng chuyên nghiệp, tại Giải Đấu Phun Xăm Hướng Về Nguồn Cội. Đây là sự kiện mở...

Chuyên gia Lương Thị Thuỳ Lan, đoạt giải III bộ môn phun môi trên...

Chuyên gia Lương Thị Thuỳ Lan, đoạt giải III bộ môn phun môi trên người mẫu, tại Giải Đấu Phun Xăm Hướng Về Nguồn Cội. Đây là sự kiện mở rộng của Lễ Giỗ...

Chuyên gia Trần Thị Thanh Trâm, Founder Viện Thẩm Mỹ & Đào Tạo Hoa...

Chuyên gia Trần Thị Thanh Trâm đoạt giải Quán Quân Toàn Năng, tại Giải Đấu Phun Xăm Hướng Về Nguồn Cội. Đây là sự kiện mở rộng của Lễ Giỗ Tổ Ngành Phun Xăm...

Chuyên gia Hoàng Bảo Yến, đoạt giải Quán Quân I bộ môn phun mày...

Chuyên gia Hoàng Bảo Yến, đoạt giải Quán Quân I bộ môn phun mày Ombre trên người mẫu, tại Giải Đấu Phun Xăm Hướng Về Nguồn Cội. Đây là sự kiện mở rộng của...

Chuyên gia Châu Thị Yến Nhi, đoạt giải III bộ môn Hairstokes trên người...

Chuyên gia Châu Thị Yến Nhi, đoạt giải III bộ môn Hairstokes trên người mẫu, tại Giải Đấu Phun Xăm Hướng Về Nguồn Cội. Đây là sự kiện mở rộng của Lễ Giỗ Tổ...

Chuyên gia Bùi Thị Ngọc Bích, đoạt giải Á Quân II bộ môn Toàn...

Chuyên gia Bùi Thị Ngọc Bích, đoạt giải Á Quân II bộ môn Toàn Năng trên người mẫu, hạng chuyên nghiệp, tại Giải Đấu Phun Xăm Hướng Về Nguồn Cội Năm 2021. Đây là...

Chuyên gia Nguyễn Đắc Phong, đoạt giải Á Quân bộ môn Phun Mày Ombre...

Chuyên gia Nguyễn Đắc Phong, đoạt giải Á Quân bộ môn Phun Mày Ombre tại Giải Đấu Phun Xăm Hướng Về Nguồn Cội. Đây là sự kiện mở rộng của Lễ Giỗ Tổ Ngành...

Chuyên gia Nguyễn Thị Kim Thắm, đoạt Nhất bộ môn Phun Mày Omber trên...

Chuyên gia Nguyễn Thị Kim Thắm, đoạt Nhất bộ môn Phun Mày Omber trên da 3D hạng chuyên nghiệp, tại Giải Đấu Phun Xăm Hướng Về Nguồn Cội. Đây là sự kiện mở rộng...

Chuyên gia Lý Quang Hiền, đoạt giải Quán Quân bộ môn Phun Môi Trên...

Chuyên gia Lý Quang Hiền, đoạt giải Quán Quân bộ môn Phun Môi Trên Người Mẫu, hạng mục chuyên gia tại Giải Đấu Phun Xăm Hướng Về Nguồn Cội. Đây là sự kiện mở...

TRENDING RIGHT NOW